EkoCentria

EkoCentria on Savon koulutuskuntayhtymän yhteydessä toimiva valtakunnallinen kehittämisyksikkö, jonka tavoitteena on kestävän ruokaketjun edistäminen hankkeiden ja kehittämispalveluiden avulla. Kestävä ruokaketju on valittu yhdeksi koulutuskuntayhtymän kehittämisen painopisteeksi. EkoCentria toimii ruokaketjussa erityisesti ammattikeittiöiden kestävien valintojen edistämiseksi.

Ruokaketju koostuu toimijoista, joiden kautta ruoka kulkee pellolta pöytään. Ruokaketjun valinnoilla voidaan edistää kestävää kehitystä niin ekologista, taloudellista, sosiaalista kuin kulttuuristakin kestävyyttä.

Kestävässä ruokaketjussa pyritään turvaamaan ympäristön, ihmisten ja tuotantoeläinten hyvinvointi. Kestävyyden kriteerejä ovat myös ruoan ravitsemuksellinen laatu, tuoteturvallisuus sekä paikallisen hyvinvoinnin ja talouden tukeminen.

Näiltä sivuilta löydät tietoa käynnissä olevista hankkeista, palveluistamme sekä EkoCentrian kehittämistä työkaluista kestävien valintojen toteuttamiseen.

KeHa -hankkeen tavoitteena on julkisten ruokapalveluiden hankintaosaamisen edistäminen.  Pitkän tähtäimen hyötynä on  kestävien elintarvikehankintojen yleistyminen julkisissa ruokapalveluissa sekä näiden kilpailutuksessa tarvittavan tiedon käytettävyyden helpottaminen sekä lisääminen. Lue lisää...

Portaat Luomuun on vapaaehtoinen ohjelma, jonka  tarkoituksena on auttaa ammattikeittiöitä lisäämään luomutuotteiden käyttöä osana kestävän kehityksen mukaista toimintaa.
Lue lisää...

Suunnittele luomuruokareseptejä ja etsi ammattikeittiöille sopivia luomutuotteita. Uusi työkalu kertoo heti reseptin luomuprosentin, löytyykö raaka-ainetta luomuna, tärkeimmät ravintoainearvot sekä raaka-aineiden ympäristövaikutuksia.

Savon ammatti- ja aikuisopisto on yksi Suomen suurimmista ammatillisen perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen järjestäjistä.
Lue lisää...

Mainostoimisto Kuopio | Digitoimisto | Internet -sivut