EkoCentria

EkoCentria är en riksomfattande utveckilingsenhet, som är verksam vid Savo samkommun  för utbildning. Enhetens mål är att utveckla hållbara matkedjan med olika projekt och utvecklingstjänster. Den hållbara matkedjan är en av Savo samkommunens tydpunkter. EkoCentria verkar i matkedjan speciellt för utvecklingen av hållbara val i offentliga kök.

Matkedjan består av representanter, genom vilka mat går från åkern till bordet. Matkedjans val kan utveckla den ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella hållbara utvecklingen.

I hållbara matkedjan försöker man säkra välfärden av miljön, människor och produktionsdjur. Kriterier för hållbarhet är också näringskvalitet av mat, produktsäkerhet och understöd för den lokala välmående och ekonomin.

I denna sidor finns det information av aktuella projekter, våra tjänster och av redskapet, som EkoCentria har utvecklat för förverklingen av hållbara val.

För beslutsfattare

Sustainable procurement in public kitchens - Nordic seminar and workshops 23.-24.10.2014 in Helsinki, Finland. Läs mer här!

Vill du ha hållbart producerad, säkert mat i framtiden?

Det måste du besluta i dag!

Läs också här: Mer närproducerad mat för kunder inom offentliga kök - argumenter och råd om upphandling

Brukning av ekologiska och närprodukter i offentliga måltidstjänster måste vara alldaglig till året 2020.

Riksomfattande och kommunala beslutsfattare ansvarar för det hur och var finländare äter. I förverklingen av hållbara livsmedelupphandlingar har strategisk beslutsfattande en betydelsefull verkning. Man måste beakta och instruera hållbara livsmedelupphandlingar I upphandlingsstrategin. Vidare användning av lokala producenternas råvaror i regionens måltidstjänster betyder garantering av jordbruk och livsmedlens vidare förädling. Dessutom styrning av livsmedelupphandling i egna regionens produktion skapar sysselsättning, utvecklar näringar och förbättrar matsäkerheten och säkerheten av underhållet.

Dagligen ätas i Finland ca 2 miljoner måltider i offentliga måltidstjänster. Det gör alltså inte detsamma, varifrån måltidens råvaror kommer. På grund av stora volymen har de offentliga upphandlingarna en betydande roll i befrämjandet av välfärden och miljömålen i sin egen ekonomiska region.

Statsrådet och regeringen har ställt mallet för kommuner och statens lokalförvaltning:

Cleantech-lösningar: enligt pricipbeslut 6/2013 stat och kommuner har plikt att beakta lösningar av gröna teknologin i alla offentliga upphandlingar. För livsmedelsupphandlingar menar det, att i offentliga kök 10 % av erbjudande mat är ekologisk tills 2015 och 20 % tills 2020.

Katainens regering har förbundit sig starkt att fora närmat och ekologisk mat framåt i offentliga måltidstjänster. Statsrådet godkände regeringens Närmatprogram och utvecklingsprogram för ekologisk bransch i 16.5.2013. Programmen realiserar regeringprogrammets mål i ökning av producering av närmat och höjning av produkternas förädlingsrad.

EkoCentria bjuder stöd och expertservices för kommuner och andra offentliga upphandlingsenheter för förverklingen av hållbara livsmedelsupphandlingar.

HoReCa

Professionella kök som föregångare av hållbara utvecklingen

Professionella kök har en betydande roll i hela matkedjan. I Finland delas professionella kök i privata och offentliga funktionärer, som skiljer sig från varandra speciellt i upphandlingssätt av livsmedel.

Offentliga kök erbjuder over 890 miljoner måltider per år. En finländare äter årligen ca 165 offentliga köks måltider i cafeér, restauranger, kantiner, vårhem, skolor, daghem o.s.v. Den offentliga sektorn, dvs. skolor, sjukhus, daghem, försvarsmakten och kommunernas verk och anstalter lagar årligen ca 419 miljoner måltider. Det betyder ca 350 miljoners råvarupphandlingar.

I offentliga kök tillhör miljöaffärer till daglig verksamhet och utveckling. Offentliga kök visar exempel genom att producera sina måltidstjänster hållbart och genom att informera sina kunder av detta. Meny- och upphandlingsplanering är den viktigaste metoden att fora hållbar utveckling framåt. Grönsaksbaserade, säsongstämmande råvaror är hållbara matval. Man måste visa hänsyn mot miljöaffärer också i andra processer, liksom i matlagning, distribution, lagring, renhållning, avfallshantering o.s.v.

Statsrådets principbeslut och regeringsprogram sparrar offentliga måltidstjänster för att verka enligt den hållbara utvecklingen och utföra hållbara måltidsupphandlingar.

EkoCentria stöder offentliga och privata professionella kök i utförning av hållbara matkedjan. Vi erbjuder skolning och rådgivning och producerar material för kökets miljöarbete.

EkoCentria PO box 13 (Sammakkolammentie 2), 70201 Kuopio Finland ekocentria(at)sakky.fi