Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelma – Varuke

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmassa syntyy toimintamalleja, jotka auttavat julkisia ruokapalveluita tuottavia toimijoita strategisen ja konkreettisen vastuullisuustyön toteuttamisessa.

Kehitysohjelmaan valitaan enintään 10 eri kokoista ruokapalvelutoimijaa Kokeiluhaun kautta vuoden 2021 alussa. Valitut ruokapalvelut osallistuvat työpajoihin ja laativat sekä kehittävät omaa vastuullisuussuunnitelmaansa. Työpajojen tulosten, niihin liittyvien kehittämistehtävien sekä kommenttien ja kokemusten kautta saadaan konkreettisia toimintatapoja, kuinka ruokapalvelutoimijat voivat edetä oman vastuullisuussuunnitelman laatimisessa. Toiminnan keskiössä on aito kehittäminen, joka huomioi eri vaiheessa olevat ruokapalvelut.

Kehitysohjelmassa huomioidaan hallitusohjelman mukainen Ilmastoruokaohjelma ja siinä mainittu kestävä ruokajärjestelmä, kansallinen hankintastrategia sekä kuntien omia strategisia vastuullisuustavoitteita.

Työtä tehdään yhdessä asiantuntijoiden, teeman mukaisten eritysasiantuntijoiden sekä ohjelmaan valittujen ruokapalvelutoimijoiden kanssa. Löydät asiantuntijat ja mukana olevat ruokapalvelut täältä.

Toimintojen kuvaus ja aikataulu 1.3.2021 – 31.7.2023

Klikkaa kuvaa, niin saat sen suuremmaksi.


Yllä olevasta kuvasta näet Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelman aikataulun.

Kehitysohjelmaan mukaan valittavien ruokapalveluiden haku avataan maanantaina 4.1.2021 ja se on avoinna 14.2.2021 saakka. Hakemuslomakkeen ja arviointiperusteet löydät (-> linkki tulossa). Kaikkien hakemukset ovat avoimesti nähtävillä (-> linkki tulossa).

Kehitysohjelmaan mukaan valitut ruokapalvelut saavat ilmoituksen valinnasta 24.2.2021 mennessä. Mahdollisimman pian valinnan jälkeen on aloitustilaisuus, jossa valitut ruokapalvelut suunnittelevat kokeilun toteutusta ja asiakkaidensa osallistamistyöpajoja sekä aloittavat kokeilujen vaikuttavuusketjujen työstämisen.

Työpajat toteutetaan aikavälillä 3/2021-6/2022. Työpajojen välissä ruokapalvelut tekevät kuhunkin työpajan sisältöön liittyvän kehittämistehtävän, joihin apua tarjoaa laaja asiantuntijaverkosto. Ensimmäisessä työpajassa (TP 1) 23.3.2021 valitut ruokapalvelut saavat tietoa vastuullisuuden osa-alueista ja arvioivat niiden vaikutuksia omassa toimipaikassa. Samalla käydään läpi kokeilujen kuulumiset, ohjeistus ruokapalvelukohtaiseen osallistamiseen sekä viestinnän perusteet. Toinen työpaja (TP 2) 10.6.2021 on kokeilujen päätöstilaisuus, jossa esitetään omat kokeilut sekä käydään läpi osallistamistyöpajojen opit. Samalla ruokapalvelut aloittavat laatimaan omia vastuullisuussuunnitelmiaan sekä asettavat mittarit ja indikaattorit ruokapalveluiden vastuullisuuden kehittämiselle ja seurannalle.

Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 eri teemaiset työpajat jatkuvat. Teemoina ovat mm. hankinnat, ruokalistasuunnittelu, asiakastarpeet, työhyvinvointi, viestintä sekä vastuullisuusraportointi. Jokaisessa vaiheessa on tarjolla ruokapalvelukohtaista tukea ja neuvontaa. Syksyllä 2022 ruokapalveluiden vastuullisuussuunnitelmia tarkennetaan ja muokataan. Ruokapalvelut osallistuvat kehitysohjelman toiminnallistamiseen esimerkiksi viestimällä aktiivisesti omasta vastuullisuustyöstään eri tilaisuuksissa ja medioissa.

Tälle sivustolle kootaan tuloksia ja ideoita vastuullisuussuunnitelmien laatimiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja

Vastuulliset ruokapalvelut -kehitysohjelmasta
Projektipäällikkö Sari Väänänen
EkoCentria/Savon koulutuskuntayhtymä
+358 44 785 4025
sari.vaananen@sakky.fi

Kokeiluhausta
Asiantuntija Elina Ovaskainen
Motiva Oy
elina.ovaskainen@motiva.fi
+358 (0) 40 774 9390