Tuore -hanke: Ympäristöystävällinen ruokalista 12.3.2013

Koulutuksen materiaalia:
Ruoka  ja ympäristö, Ympäristökouluttaja Erja Mähönen, Miljonääri Oy

Kestävä luonnonvaratalous ja osaamistarpeet

Opetushallitus sekä maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta järjestivät 4.2.2013 Helsingissä asiantuntijatyöpajan, jonka tavoitteena oli määritellä, mitä kestävä luonnonvaratalous merkitsee ja millaisia uusia osaamistarpeita tai kokonaan uusia ammatteja se tuottaa erityisesti luonnonvara-alalle. Tilaisuuteen osallistui kymmenkunta biotalouden ja kestävän luonnonvaratalouden asiantuntijaa sekä maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunnan jäseniä. Kutsutut asiantuntijat edustivat monipuolisesti eri hallinnonaloja, toimijaryhmiä sekä erilaisia näkökulmia luonnonvarojen käyttöön. 

Työpajan tuloksia hyödynnetään erityisesti tekeillä olevassa selvityksessä, jossa selvitetään kestävän luonnonvaratalouden merkitystä ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. Selvityksen toteutuksesta vastaa Savon koulutuskuntayhtymän projektipäällikkö Kati Lundgren.  Hankkeen etenemistä ja tuloksia voit seurata ja kommentoida blogissa os. http://kestavaluonnonvaratalous.blogspot.fi/ 

Lisätietoja:

Kati Lundgren, p. 044 785 4866