Ruokapalveluiden ympäristövaikutukset

Ympäristöpassi -hankkeessa hahmoteltiin kokonaiskuvaa ruokapalveluiden ympäristövaikutuksista. Arviolta kaksi kolmasosaa vaikutuksista syntyy ruoan raaka-ainetuotannossa. Ruoan valmistaminen ja siihen liittyvät toimet muodostavat noin kolmanneksen ruokapalvelujen ympäristökuormasta.

Lisätietoa www.ymparistoosaava.fi sivustolla.