Oma maa mansikka

Oma maa mansikka -hankkeen tavoitteena oli oman organisaation tuotannosta saatavan lähi- ja luomuruuan käytön edistäminen sekä ruokapalveluissa että opetuksessa. Savon koulutuskuntayhtymän strategian  2013-2016 mukaisesti valittiin sisällöllisiksi painopistealueiksi kestävä ruokaketju, vähähiiliset ratkaisut sekä hyvinvointi ja osallisuus. Hanke toteutettiin yksivuotisena v. 2013 Savon koulutuskuntayhtymän tuloksellisuusrahalla. Tavoitteena oli saada erityisesti oman organisaation tuotannosta lähi- ja luomuruokaa ravintolapalveluiden ja opetuksen käyttöön.

Oma maa mansikka -hankkeen tuloksena Muuruvedellä tuotettujen elinarvikkeiden käyttö kolminkertaistui Savon koulutuskuntayhtymän ruokapalveluissa ja yhteistyö eri yksiköiden ja toimijoiden kesken lisääntyi. Opetuksessa painotettiin aktiivisesti pellolta pöytään -ketjun ymmärtämistä ja ruoan alkuperää konkreettisin tutustumiskäynnein Muuruveden luonnonvara-alan yksikköön.

Sakkyn ravintolapalvelut voittivat vähähiilisellä ruokalistasuunnittelulla AMKEn ravintolaverkoston Hyvää pataa -päivillä ”Hyvät käytänteet opiskelijaravintolan arjessa” -kilpailun. Kilpailuun laaditun yhden viikon ruokalistan ruokalaji- ja raaka-ainemuutoksilla vähennettiin yli 10 000 Ekvkg hiilidioksidipäästöjä. Vuositasolla tämä merkitsee ilmastokuorman pienentämistä yli 2,2 milj. Ekvkg:n verran. Tämä voidaan saada aikaan käyttämällä sesonginmukaisia, paikallisia raaka-aineita ja vähentämällä maltillisesti lihan ja pitkälle prosessoitujen elintarvikkeiden käyttöä. Hankkeessa perustettu Lähiruokaryhmä jatkaa edelleen toimintaansa ja tukee kestävän kehityksen sekä lähi- ja luomuruokahankintojen vahvistamista kuntayhtymässä tulevaisuudessakin.

Lisätietoja: Maija Rissanen, maija.rissanen(at)sakky.fi