Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille - perusteluja ja ohjeita hankintoihin

Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille – ohjeita ja perusteluja hankintoihin  -opas auttaa tekemään hyviä hankintapäätöksiä alueellisten ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi. Sisällössä on mm. ohjeita päättäjille: (aloite, eteneminen kunnan päätöksenteossa), kerrontaa elintarvikeketjun ja ammattikeittiöiden toiminnasta, ammattikeittiöiden ostokanavat, lähiruoan hankinnan toteutus, hankintakriteereitä (myös tuoteryhmäkohtaisia), hankinnan prosessikuvauksia, käytännön hankintaesimerkkejä eri kokoisista hankintayksiköistä ja perusteluja lähiruoan hankintaan.

Tutustu myös LÄHIS-oppaan liitteenä olevaan Elintarvikkeiden hankintaoppaaseen, johon on koottu esimerkkejä tarjouspyyntöön soveltuvista vähimmäisvaatimuksista ja tuotekohtaisista vertailukriteereistä.