Lähiruokaa ammattikeittiöihin

Lähiruokaa ammattikeittiöihin -hankkeen päätavoitteena oli lisätä lähiruuan käyttöä julkisissa ammattikeittiöissä parantamalla lähiruuan hankintaosaamista sekä pilotoimalla lähiruokahankintojen neuvontamalli. Hankkeen toimintojen tuloksena oli tarkoitus saada lähiruokahankinnat näkyviksi kuntastrategioissa. Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä oli julkisen sektorin ammattikeittiöt sidosryhmineen, joita olivat kuntapäättäjät, hankinta-asiantuntijat ja elintarvikealan yrittäjät. Kohderyhmiä olivat myös asiantuntijat ja kehittäjät valtakunnallisissa organisaatioissa.

Hankkeen päätoteuttajana toimi EkoCentria ja osatoteuttajana Suomen Kuntaliitto. Yhteistyötä tehtiin myös hankkeen toimintojen toteuttamisen ja tiedottamisen muodossa alueellisten hankkeiden, Ammattikeittiöosaajat ry:n, Kuntaruokailun asiantuntijat ry:n, MTK:n, ProAgrian, Ruoka-Suomi teemaryhmän ja Aitoja Makuja.fi kanssa.

Rahoituspäätöksen mukaisesti hankkeen kustannukset olivat enintään 184 705 euroa, josta MMM:n Lähiruokaohjelman osuus oli 85 % eli enintään 157 000 euroa. Hankkeen toteutuneet kustannukset toiminta-ajalla olivat 178 370,10 euroa, joka on 96,57 % rahoituspäätöksessä hyväksytystä kokonaiskustannusten summasta.

Hankkeessa tehtiin julkisten keittiöiden elintarvikehankintapäätöksiin vaikuttaville henkilöille Lähis-opas lähiruoan käytön lisäämiseksi. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille – ohjeita ja perusteluja hankintoihin -opas (Lähis-opas) on saatavana suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä sähköisenä tulostettavana versiona EkoCentrian ja Kuntaliiton sivuilta.

Hankkeessa tehtiin myös lähiruoan hankinta-tiedotuspaketti, joka on suunnattu päättäjille, ruokapalveluille ja julkisista elintarvikehankinnoista vastaaville. Painetun ja netissä olevan vihkosen tavoitteena on kehittää alueellisten lähiruoan hankinta-asiamiehinä toimivien hankintaosaamista ja toimintatapoja.

Lähiruokaa ammattikeittiöihin -hankkeessa järjestettiin Kuntaliiton koollekutsumana päättäjäinfoja, joissa oli mukana kuntapäättäjiä kuulemassa lähiruoasta alueen ruokapalveluiden, yrittäjien ja hankinta-asiantuntijoiden kertomana. Lisäksi hankkeessa on koottu elintarvikkeiden hankintafoorumi, johon kuuluu eri puolilta Suomea olevia hankintayksiköiden hankinta-asiantuntijoita.

Lisätietoja: hankepäällikkö Sari Väänänen sari.vaananen(at)sakky.fi