Lähikeittiöhanke 2006-2009

Lähikeittiöhanke tavoitteena oli edesauttaa laadukkaiden ja kestävien elintarvikehankintojen toteutumista ammattikeittiösektorilla.

Visio

Julkisen sektorin ammattikeittiöt toteuttavat KESTÄVIÄ hankintoja ja käyttävät ruuanvalmistuksessaan tuoreita elintarvikkeita, joiden toimitusketju on lyhyt.

Hankkeen tavoite

Lähikeittiöhankkeen tavoitteena oli kehittää kestävät hankinnat eli KeHa -renkaaseen kuuluvissa kunnissa neuvonnan toimintamalli julkisten ruokapalveluiden elintarvikehankintojen kestävyyden edistämiseksi.
Keskeisenä tavoitteena oli lisäksi aktivoida julkisen sektorin ammattikeittiöiden ruokapalveluhenkilöstöä sekä niiden sidosryhmiä kestäviin elintarvikehankintoihin julkisen sektorin hankintalain puitteissa.

Hankkeessa tehtiin seuraavia toimintoja tavoitteen toteuttamiseksi:

  • Koottiin alueellisia KeHa-renkaita, jotka muodostuvat alueen ruokaketjun toimijoista

  • Järjestettiin Kestävät elintarvikehankinnat – workshoptilaisuuksia KeHa -rengasalueilla.Näissä tilaisuuksissa perehdyttiin tarkemmin tarjouskilpailun toteuttamiseen käytännössä sekä esiteltiin hyviä esimerkkejä kestävien elintarvikehankintojen toteuttamisesta kuntaruokailussa

  • Pyrittiin aikaansaamaan keskusteluyhteys julkisen sektorin ruokapalveluiden sekä tuottajien ja pk-sektorin jatkojalostajien sekä alueellisten ruokaketjun kehittäjien välille

  • Innostettiin KeHa-rengasalueiden ruokapalveluvastaavia kestävien elintarvikehankintojen toteuttamiseen

  • Toteutettiin KeHa -renkaisiin osallistuville toimijoille hankintalakiin liittyvää neuvontaa hankintalakiasiantuntijan avulla

  • Toteutettiin KeHa-viestintää osallistumaan tapahtumien järjestämiseen valtakunnallisten sekä kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa

  • Aktivoitiin KeHa-rengastoimintaan ruokapalveluhenkilöstöä sekä niiden sidosryhmiä henkilökohtaisissa tapaamisissa ja seminaarien tai muiden tapahtumien yhteydessä

  • Edistettiin lisäksi kohderyhmän tietämystä TEM:n sekä YM:n alaisen kestävät elintarvikehankinnat eli KeHa -työryhmän laatimasta toimintaohjelmaluonnoksesta

  • Kartoitettiin Suomessa ja muissa Euroopan maissa julkisen sektorin kestävämpiä elintarvikehankintoja kehittäneiden projektien tuloksia sekä edistettiin niiden levittämistä