Kestävät julkiset ruokapalvelut (KETJU)

Toiminta ajalla 1.1.2008-31.5.2009

Kestävät julkiset ruokapalvelut –hankkeen (KETJU) keskeisenä tavoitteena oli kestävyyden kestävistä elintarvikehankinnoista ja ruokapalveluista viestimisen vahvistaminen. Pitkän ajan tavoitteena oli tuoreiden ja lyhyen toimitusketjun elintarvikkeiden tarjonnan lisääntyminen julkisen sektorin keittiöiden ruokapalveluasiakkaina olevien lasten ja nuorten tarpeet huomioiden.

Hankkeen kohderyhmänä olivat julkisen sektorin ruokapalveluhenkilöstö sekä toimialan vaikuttajat kuten virkamiehet, poliitikot, hankintapäälliköt, keittiömestarit, muut elintarvikeklusterin edustajat ja erilaiset kehittämishankkeet sekä tiedottajat ja toimittajat. Hankkeen toteuttamisesta, koordinoinnista ja taloudesta vastasi Savon ammatti- ja aikuisopiston EkoCentria.

KETJU–hankkeen tuloksena toteutettiin Lähikeittiöneuvojien viestintävalmennukset 6 kappaletta, joissa neuvojien viestintävalmiuksia kohennettiin järjestelmällisesti kohtaamaan hanketyössä eteen tulevat viestinnän haasteet. Mediaviestinnän tuloksena kestävät julkiset ruokapalvelut olivat näkyvästi esillä paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa medioissa Lähiruokaviestin, -seminaarin ja muiden aiheiden kautta. Mediaviestinnän läpimenoa paransi tehokas henkilökohtainen tiedotus, valmiin aineiston tuottaminen sekä näkyvyys tapahtumissa.

Sidosryhmien kanssa on toteutettu tapahtumia ja monissa tilaisuuksissa on pidetty alustus tai puheenvuoro kestävien ruokapalvelujen tuottamisesta. Hankkeen viestinnässä on edistetty Kestävät valinnat –periaatepäätöksen tunnettuutta jo sen valmisteluvaiheessa. Viestintätyöllä on myös edistetty julkisen sektorin ruokapalveluhenkilöstön tietämystä julkisen sektorin hankintalain suomista mahdollisuuksista tuoreiden, sesonginmukaisten sekä lyhyen toimitusketjun elintarvikkeiden hankinnassa.