Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin – KestITÄ

KestITÄ-hanke oli maakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke, jota toteutettiin yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kanssa vuosina 2009-2012. Hankkeen tavoitteena oli lisätä kestävän kehityksen osaamista ruokapalveluissa, ruokapalvelualan koulutuksessa sekä kehityksessä. Hankkeen tuloksia ovat mm. suurin osa EkoCentrian nettisivuilla olevista opetusmateriaaleista.