Kestävät hankinnat

Kestävät hankinnat -osaamisen edistäminen julkisissa ruokapalveluissa -hanke oli kolmivuotinen Maa- ja metsätalousministeriön tuella toteutettava hanke, joka päättyi 30.4.2015. Hankkeen tavoitteena oli parantaa julkisten ruokapalveluiden hankintaprosesseihin osallistuvien kestävien elintarvikkeiden (luonnonmukaisen, kasvispohjaisen tai sesonginmukaisen ruoan) hankintaosaamista. Lisäksi hankkeessa tuotettiin malleja kestävien elintarvikevalintojen kilpailutusprosesseista kahdeksassa pilottikohteessa.

Lue Elinkaarianalyysit ja lähiruoan sosiaaliset vaikutukset sekä case-raportti elinkaarilaskentojen tuloksista (LUKE)

Lisätietoja Sari Väänänen, sari.vaananen(at)sakky.fi