Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävässä päätöksenteossa ja toiminnassa ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon.

Kestävä kehitys ja ammattiopinnot

Erilaiset ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, haastaa myös ammatillista koulutusta ympäristötalkoisiin. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on tukea opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ympäristövastuullisiksi kansalaisiksi ja ammattilaisiksi, jotka huomioivat kestävän kehityksen omassa työssään ja arkielämässää.

Savon ammatti- ja aikuisopistossa kestävä kehitys on yksi tärkeitä painopistealueita.
Lue lisää ...