Kestävät hankinnat -tiedotus

Kestävät julkiset ruokapalvelut -hankkeen 2010, Kestävät hankinnat -tiedotuksen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida julkisten ruokapalveluiden kestävien elintarvikehankintojen edistämiseksi uusi valtakunnallinen vierihoitomalli.

Vierihoidolla tarkoitetaan käytännössä määrävälein pilottikohteissa toteutettavaa kunta/ keittiökohtaista tiedotusta kestävien elintarvikkeiden hankinnoista, käytöstä sekä laajemmista vaikutuksista.

Tavoitteet perustuvat Valtioneuvoston periaatepäätökseen (04/2009) kestävien valintojen edistämisestä, joka on kunnille suositus. Periaatepäätöksen mukaan elintarvikehankinnoissa tulisi suosia luomua, lisätä kasvisvoittoisen ruuan ja sesongin mukaisen ruuan tarjontaa. Koulutuspäivissä kestävyyttä käsiteltiin laajemmin kuin pelkästään elintarvikehankintojen näkökulmasta.

Hankkeessa luotiin toimintamalli, jota voidaan toteuttaa pienissä ja keskisuurissa ruokapalveluissa. Tämä hanke on toteutettu kunnissa, joiden asukasmäärä vaihteli 2200–23000 välillä. Pienissä ja keskisuurissa ruokapalveluissa nouse esille erilaisia kehittämiskohteita kuin suurten paikkakuntien ruokapalveluissa.