Valtakunnallista kehittämistyötä 10 vuotta Savosta käsin

Luomukeittiökeskus

EkoCentria perustettiin Suonenjoella vuonna 1999 Luomukeittiökeskuksen nimellä. Yksikkö tunnetaan valtakunnallisena ammattikeittiöiden ja oppilaitosten vastuullisten elintarvikehankintojen edistäjänä.

Ajatus toiminnasta

Perustamisen lähtökohtana oli yksikön perustajan, Irma Kärkkäisen vahva visio siitä, että luomutuotteet soveltuvat hyvin ammattikeittiöiden käyttöön. Samantyyppisiin ajatuksiin oli päättynyt toisaalla Riitta Tuikkanen, jonka Kärkkäinen kutsui kumppanikseen.

Toinen Luomukeittiökeskuksen perustamiseen liittynyt tausta oli keittiöhenkilöstön esittämä toive ammatillisesta luomukoulutuksesta. Luomukeittiökeskuksen ensimmäinen ekokokkikoulutus alkoi vuonna 1999 ja kouluttajaksi kutsuttiin Tuula Kuivanen. 
Luomukeittiökeskus ja sen kehittämistrio olivat syntyneet.

Luomu ja oppia muualta

Opintomatkoilta Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Itävaltaan löytyi yhteydet luomukeittiöalan eurooppalaisiin kehittämisjärjestöihin ja niissä työskenteleviin kollegoihin. Näiden verkostojen kautta näky luomutuotteiden mahdollisuuksiin ammattikeittiöissä on laajentunut vuosikymmenen saatossa.

Suomessa luomun haasteena oli, etteivät kysyntä ja tarjonta tai tuottajat ja ammattiostajat kohdanneet toisiaan. 1990-luvun lopussa luomun kysyntä kasvoi ammattikeittiösektorilla, mutta tuottajat eivät tunteneet ammattikeittiöiden ostokäyttäytymistä tai tarpeita. 
Tarvittiin siis molempia osapuolia sekä alan tutkimusta ymmärtävää puhemiestä näiden toisilleen vieraiden toimijoiden välisen keskustelun avaajaksi.

Makuretkiä

Ensimmäisiä valtakunnalliseen julkisuuteen nousseita toimia oli Makuretki -konseptin kehittäminen. Tavoitteena oli mallintaa ravintola-alan ammattiostajien ja pientuottajien asiakassuhteiden vaiheittainen kehittyminen. Makuretkiä pilotoitiin ensimmäisten toimintavuosien aikana Pohjois-Savon lisäksi Pohjois-Karjalassa sekä Kainuussa. Yksi Makuretkistä toteutettiin Ruokatoimittajat ry:n jäsenille. Näiden kohtaamisten perusteella syntyi toimiva Makuretki -konsepti, jota useat eri toimijat ovat myöhemmin menestyksekkäästi kehittäneet omien alueidensa yrittäjien ja ammattikeittiöasiakkaiden liikesuhteiden avaamiseksi ja kehittämiseksi.

Tätä päivää

Ensimmäiseltä ekokokkikurssilta priimuksena valmistunutAnu Salo pyydettiin Luomukeittiökeskuksen palvelukseen ja näin toiminta lähti tasaiseen kasvuun. Nykyisin Savon ammatti- ja aikuisopiston kestävän kehityksen koordinaattorina toimivan Salon sekä Luomukeittiökeskuksen henkilöstön ansiosta toiminta kehittyi luomutuotteiden käytön edistämistyöstä kohti kestävän kehityksen asiantuntijuutta.

2007 nimi vaihdettiin EkoCentriaksi.