Kunnallisen ruokapalvelun hankintaoppaat:

MTK:ssa on vuonna 2013 valmistunut kuntapäättäjille julkaisu Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin – Kuntapäättäjä – Sinulla on valtaa. Julkaisussa on vinkkejä päättäjille julkisista hankinnoista, maankäytöstä ja kaavoituksesta sekä kuntien ympäristöasioista. Julkaisun ja tiivistelmän voi tulostaa MTK: kotisivuilta.  

Lähiruoan käytön edistämiseksi julkisissa keittiöissä sekä julkisten ruokapalveluiden laatukriteereistä on tehty opas v. 2014. Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille - perusteluja ja ohjeita hankintoihin löytyy täältä sekä osoitteesta lahisopas.fi.