Vastuullisuussuunnitelman laatimisen tukena oleva asiantuntijaryhmä

Savon koulutuskuntayhtymä, kehityspalvelut/EkoCentria
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu - Xamk
Ammattikeittiöosaajat ry (Amko)
Ruokatieto Yhdistys ry
Luonnonvarakeskus (Luke)
Viestintävalkea Oy

Yhteistyökumppaneina toimivat

Kuntaliitto
Motiva
Jyväskylän Yliopisto (JUY)

Kehitysohjelman laatimisessa mukana olevat ruokapalvelutoimijat

Ruokapalvelutoimijat selviävät Kokeiluhaun jälkeen vuoden 2021 alussa.

Kehitysohjelman laatimista rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö